# Arazubak / Nansarunai - Arazubak / Nansarunai Digi CD
12,00 €
arazubak-nansarunai-split-cd

Raw Black Metal from these two entities mastering both the melodies and the aggression.

Digipack